NatuurHumanisme

Levensbeschouwelijke overtuiging in de groei

Het NatuurHumanisme is een levensbeschouwelijke overtuiging die vertrekt vanuit een groot respect voor de natuur en situeert de mens op gelijk niveau met de natuur in plaats van erboven.

Deze website wil een levensbeschouwelijke ontmoetingsplek zijn voor mensen die graag mee willen reflecteren op gebieden rond voeding, gezondheid en zorg voor gezondheid, wetenschap en technologie, sport & beweging, onderwijs, vrijheid van meningsuiting, sociale interactie, sociaal economische rechtvaardigheid, cultuur, privacy, menselijke autonomie en meer. 

Geld in de hand
Natuurhumanisme

Een tekstje over geld

Geld … Tot voor kort vond ik leven binnen een geldsysteem heel normaal. Lange tijd was ik voorstander van een universeel basisinkomen. Het deed mij dromen en het leek mij het meest rechtvaardige geldsysteem. Maar sinds kort is mijn verhouding tot geld anders dan voorheen. En dat kwam niet door het lezen van een boek…

Belgium Parliament
Gast auteurs

‘Opmerkelijk: de manier waarop de pandemie is aangepakt, is geen verkiezingsthema’

‘Hoe is dit gebrek aan reflectie te rijmen met de diepe sporen die de pandemie en het bestrijden ervan bij veel mensen heeft nagelaten?’, vraagt historicus Bert De Munck (UAntwerpen). Hij verbaast zich over de afwezigheid van corona in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni. We staan voor de eerste verkiezingen sinds de…

dan-gold-4_jhDO54BYg-unsplash
Gast auteurs

Kernpunten van een nieuwe voedingscultuur en een nieuwe sociale cultuur

Onze huidige omgang met voeding brengt met zich mee dat in de ongelofelijke stroom aan informatie omtrent voeding en de vele voedingsleren steeds meer tegenstrijdigheden te vinden zijn. In kooklessen en opleidingen stellen velen zich dan ook de vraag wat nog kan en mag gegeten worden in de huidige tijd. Het louter kijken naar voeding…

Flashmob 19 mei
Nieuws

De gevolgen van oorlogstaal 

In een streven naar daadkracht is er een verleiding bij politici om oorlogstaal te gebruiken. We hebben in de voorbije jaren ‘oorlogen’ gehad tegen hèt terrorisme, hèt virus, de desinformatie en zoveel veel meer. Laten we spaarzaam blijven met oorlogstaal en waar mogelijk inzetten op echt spreken, echt luisteren en echt argumenteren. Maurice de Hond…

Steven Arrazola - Rust, gezondheid
Natuurhumanisme

We zijn geen robots maar mensen en dat is een zegen die we moeten koesteren.

Vandaag is het Pasen. Een dag doordrenkt van symboliek en beladen met betekenis voor miljoenen over de hele wereld. Voor velen staat het symbool voor wederopstanding, een herleving van hoop en verlossing. Het is een tijd waarin gelovigen stilstaan bij het mysterie van het graf dat leeg bleek te zijn, de steen weggerold, en de…

Graslanden - steun de boeren
Gast auteurs

Steun de boeren

Mag ik zeggen dat ik dat complex vind? Ik ben nochtans een boerendochter. Meer zelfs, ik kom uit een boerenclan van honderden jaren oud. Misschien net daarom. Ik draag het boerenleven in mijn hart. Het veld, de dieren, de eenvoud.  Ik begrijp hun vragen. Vanuit hun perspectief hebben ze gelijk. De politiek is inconsequent in…

Registreer en denk mee

Een levensbeschouwelijke overtuiging is niet iets dat zomaar door twee of drie mensen wordt bedacht. Het is belangrijk dat meer mensen een stem hebben in het gedachtengoed. Meld je daarom aan, blijf op de hoogte en denk mee!

Een nieuwe relatie met de natuur en technologie

Het NatuurHumanisme is een zoekende en open ideologie waarbij de individuele mens centraal staat, vertrekkend vanuit het individu en met de noodzaak van het collectief. Het zoekt naar een nieuwe relatie tussen mens, natuur en technologie en gelooft dat met de natuur als bron de mens een betere samenleving kan bouwen. Een samenleving vrij van autoritaire structuren en vrij van onderwerping van de mens en natuur. Technologie, politiek en economie moeten daarin ten dienste staan van de mens en natuur en niet omgekeerd. 

Gezondheid en geluk

Het NatuurHumanisme ruimt een bijzondere plaats in voor gezondheid en geluk van de mens. Het geeft een herkenbare levensbeschouwelijke visie op geluk, gezondheid en zorg gekenmerkt door nederigheid voor de menselijke maakbaarheid en met respect voor de natuur. 

Rechten en vrijheden

Zoals het een humanistische levensbeschouwing betaamt, vertrekt het NatuurHumanisme in deze zoektocht naar een betere samenleving vanuit een breed pallet van grondrechten met zorg voor zowel de sociaaleconomische grondrechten als de individuele vrijheden. 

Kernwaarden

Het NatuurHumanisme is noch antropocentrisch, noch transhumanistisch, noch mechanistisch, noch materialistisch. Links noch rechts, religieus noch atheïstisch. Het NatuurHumanisme staat voor vrijheid, respect voor elkaar en de natuur, vooruitgang, kritische denken en is volledig inclusief. 

Een nieuw humanisme

Samen met verwante stromingen binnen het humanisme, zoals het eco-humanisme, wil het NatuurHumanisme het humanisme vernieuwen, het antropocentrisme van het klassiek humanisme temperen en een antwoord bieden op de valkuilen van het transhumanisme met zijn groot geloof in de verbeterbaarheid van de mens middels technologie en het mechanistisch materialisme.

Grondbeginselen

Het NatuurHumanisme is gebaseerd op grondbeginselen zoals bijvoorbeeld voeding, gezondheid, privacy en wetenschap. Grondbeginselen die we graag verder verfijnen en uitwerken.

Benieuwd naar het de oorsprong van dit initiatief?

Het begon met een interview van Flavio Pasquino van Blckbx.tv met Paul de Hert op 5 augustus 2023.

Reflecteer en schrijf mee

Het natuurhumanisme nodigt iedereen uit om mee te schrijven aan dit nieuwe humanisme.