NatuurHumanisme

Levensbeschouwelijke overtuiging in de groei

Het NatuurHumanisme is een levensbeschouwelijke overtuiging die vertrekt vanuit een groot respect voor de natuur en situeert de mens op gelijk niveau met de natuur in plaats van erboven.

Deze website wil een levensbeschouwelijke ontmoetingsplek zijn voor mensen die graag mee willen reflecteren op gebieden rond voeding, gezondheid en zorg voor gezondheid, wetenschap en technologie, sport & beweging, onderwijs, vrijheid van meningsuiting, sociale interactie, sociaal economische rechtvaardigheid, cultuur, privacy, menselijke autonomie en meer. 

Registreer en denk mee

Een levensbeschouwelijke overtuiging is niet iets dat zomaar door twee of drie mensen wordt bedacht. Het is belangrijk dat meer mensen een stem hebben in het gedachtengoed. Meld je daarom aan, blijf op de hoogte en denk mee!

Een nieuwe relatie met de natuur en technologie

Het NatuurHumanisme is een zoekende en open ideologie waarbij de individuele mens centraal staat, vertrekkend vanuit het individu en met de noodzaak van het collectief. Het zoekt naar een nieuwe relatie tussen mens, natuur en technologie en gelooft dat met de natuur als bron de mens een betere samenleving kan bouwen. Een samenleving vrij van autoritaire structuren en vrij van onderwerping van de mens en natuur. Technologie, politiek en economie moeten daarin ten dienste staan van de mens en natuur en niet omgekeerd. 

Gezondheid en geluk

Het NatuurHumanisme ruimt een bijzondere plaats in voor gezondheid en geluk van de mens. Het geeft een herkenbare levensbeschouwelijke visie op geluk, gezondheid en zorg gekenmerkt door nederigheid voor de menselijke maakbaarheid en met respect voor de natuur. 

Rechten en vrijheden

Zoals het een humanistische levensbeschouwing betaamt, vertrekt het NatuurHumanisme in deze zoektocht naar een betere samenleving vanuit een breed pallet van grondrechten met zorg voor zowel de sociaaleconomische grondrechten als de individuele vrijheden. 

Kernwaarden

Het NatuurHumanisme is noch antropocentrisch, noch transhumanistisch, noch mechanistisch, noch materialistisch. Links noch rechts, religieus noch athe├»stisch. Het NatuurHumanisme staat voor vrijheid, respect voor elkaar en de natuur, vooruitgang, kritische denken en is volledig inclusief. 

Een nieuw humanisme

Samen met verwante stromingen binnen het humanisme, zoals het eco-humanisme, wil het NatuurHumanisme het humanisme vernieuwen, het antropocentrisme van het klassiek humanisme temperen en een antwoord bieden op de valkuilen van het transhumanisme met zijn groot geloof in de verbeterbaarheid van de mens middels technologie en het mechanistisch materialisme.

Grondbeginselen

Het NatuurHumanisme is gebaseerd op grondbeginselen zoals bijvoorbeeld voeding, gezondheid, privacy en wetenschap. Grondbeginselen die we graag verder verfijnen en uitwerken.

Benieuwd naar het de oorsprong van dit initiatief?

Het begon met een interview van Flavio Pasquino van Blckbx.tv met Paul de Hert op 5 augustus 2023.

Reflecteer en schrijf mee

Het natuurhumanisme nodigt iedereen uit om mee te schrijven aan dit nieuwe humanisme.