Auteur: Paul de Hert

De gevolgen van oorlogstaal 

De gevolgen van oorlogstaal 

In een streven naar daadkracht is er een verleiding bij politici om oorlogstaal te gebruiken. We hebben in de voorbije jaren ‘oorlogen’ gehad tegen hèt terrorisme, hèt virus, de desinformatie en zoveel veel meer. Laten we spaarzaam blijven met oorlogstaal en waar mogelijk inzetten op echt spreken, echt luisteren en echt argumenteren. Maurice de Hond…

Omarm het virus, de provocatie die er geen was

Omarm het virus, de provocatie die er geen was

Samenvatting In het pandemiedebat is de levensbeschouwelijke gronding van de Covid-kritische beweging te weinig helder gemaakt wat tegenstanders toeliet om de beweging weg te zetten als irrationeel. De nu volgende tekst is een eerste bijdrage van de auteur om bij te dragen aan de levensbeschouwelijke uitkristallisering van de intuïties van de Covid-kritische beweging. We zoomen…

Welke genen mogen kinderen nooit erven?

Welke genen mogen kinderen nooit erven?

Het natuurhumanisme zet in op meer levensbeschouwelijke discussie telkens wanneer menselijke hoogmoed gedreven door technologie opduikt, met de wens om de bestaande natuurlijke architectuur te vervangen of bij te sturen via menselijke architectuur. Een pasklaar antwoord op deze hoogmoed is er niet, maar nederigheid ten aanzien van de verwachtingen over een beter leven door technologie, gecombineerd…