Auteur: Peter VanderMeersch

Kernpunten van een nieuwe voedingscultuur en een nieuwe sociale cultuur

Kernpunten van een nieuwe voedingscultuur en een nieuwe sociale cultuur

Onze huidige omgang met voeding brengt met zich mee dat in de ongelofelijke stroom aan informatie omtrent voeding en de vele voedingsleren steeds meer tegenstrijdigheden te vinden zijn. In kooklessen en opleidingen stellen velen zich dan ook de vraag wat nog kan en mag gegeten worden in de huidige tijd. Het louter kijken naar voeding…