The ideas discussed in this publication drew on the following works:

Lieven Annemans
Geluk vinden zonder het te zoeken (‘Finding happiness without looking for it’), 2021, Ghent: Borgerhoff & Lamberigts, p. 240

Bert De Munck
Leven en laten leven. Een kritische geschiedenis van de pandemie, (‘Live and let live. A critical history of the pandemic’), Ertsberg, 2022, p. 304

Bob de Wit
Society 4.0, VMN media, 2020, p. 11

Mattias Desmet
De psychologie van totalitarisme (‘The psychology of totalitarianism’), Pelckmans, 2022, p. 220         

Bert Gasenbeek & Piet Winkelaar
Humanisme (‘Humanism’), Kampen, Uitgeverij Kok, 2007, p. 142

A. Kinneging  
“Onderzoek heeft aangetoond” in Je mag zeggen wat je denkt. Als je maar hetzelfde denkt als iedereen, (“Research has shown” in ‘You can say what you think. If you think the same as everyone else’), Amsterdam, Prometheus, 2020, p. 205 

Arend Lijphart
‘Self-Determination versus Pre-Determination of Ethnic Minorities in Power-Sharing Systems’, in Will Kymlicka (ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford 1995, pp. 275-287 

Cees Maris van Sandelingenambacht 
Normen en waarden in de multiculturele samenleving (‘Norms and values in multicultural societies’); R&R 2002/3, pp. 215-235

Ronald Meester     
Wetenschap als nieuwe religie. Hoe Corona de spirituele schaarste in onze samenleving blootlegde (‘Science as a new religion. How Corona exposed the spiritual famine in our society’), Utrecht: ten Have, 2022, p. 224     

A. Nieuwenhuis    
“Het weigeren van bloedtransfusies en vaccinaties op grond van godsdienstige motieven: Een grondrechtelijk kader (‘Refusing blood transfusions and vaccinations on the basis of religious motives: a basic legal framework’). Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (‘Netherlands Journal of Religion, Law and Policy’), (2017) 8(3), pp. 27-41      

John Rawls      
Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993 

T. Wolff
“Liberale stabiliteit in een multiculturele context”, Netherlands Journal of Legal Philosophy, 3, (2002), pp. 30-40 

Relevant ventures, websites and organisations

Rio Declaration on Environment and Development
Dutch translation as published by the Government of the Netherlands in June, 1992 (source)

In Dutch

Artsen Covid Collective – (‘Doctors’ Covid Collective’) artsencollectief.nl

Blckbx.TV – blckbx.tv

Society 4.0 – society4th.org

Terra Futura www.terrafutura.be

De Landgenoten (‘The Compatriots’) www.delandgenoten.be

The New World (‘The New World’) denieuwewereld.tv

De Vierde Golf (‘The Fourth Wave’) vierdegolf.org

Onverdeeld Open (‘Undivided Open’) onverdeeldopen.nl     

Wintermanifest (’Winter Manifesto’) open-debat-ouvert.be/nl/wintermanifest-manifestedhiver