Omarm het virus, de provocatie die er geen was

Omarm het virus, de provocatie die er geen was

Samenvatting In het pandemiedebat is de levensbeschouwelijke gronding van de Covid-kritische beweging te weinig helder gemaakt wat tegenstanders toeliet om de beweging weg te zetten als irrationeel. De nu volgende tekst is een eerste bijdrage van de auteur om bij te dragen aan de levensbeschouwelijke uitkristallisering van de intuïties van de Covid-kritische beweging. We zoomen…

Welke genen mogen kinderen nooit erven?

Welke genen mogen kinderen nooit erven?

Het natuurhumanisme zet in op meer levensbeschouwelijke discussie telkens wanneer menselijke hoogmoed gedreven door technologie opduikt, met de wens om de bestaande natuurlijke architectuur te vervangen of bij te sturen via menselijke architectuur. Een pasklaar antwoord op deze hoogmoed is er niet, maar nederigheid ten aanzien van de verwachtingen over een beter leven door technologie, gecombineerd…

Echt contact is de bedoeling

Echt contact is de bedoeling

Tussen de kampen van de polarisatie bestaat een grote zone, een gekleurde zone waar nuance en debat wel mogelijk is. Ik heb me de afgelopen jaren afgevraagd in welke illusie ik heb geleefd.Ik geloof in de democratie, mensenrechten, in de bescherming door de grondwet, in de rol van het parlement, in de noodzaak van keuze, van diversiteit…

ICAN advocaten behalen belangrijke zege

ICAN advocaten behalen belangrijke zege

Mississippi was één van de zes staten in Amerika waar geen vrijstelling op basis van religieuze gronden gold ten aanzien van vaccinatiemandaten. Daar is op 17 april 2023 verandering in gekomen. Het ICAN (Informed Consent Action Network) behaalde een belangrijke overwinning in de rechtbank. Veel ouders in de staat hebben oprecht religieuze overtuigingen die hen…

Voorbij de illusie

Voorbij de illusie

Wij worden meer diegene die we werkelijk zijn als we het denken over wie we veronderstellen te zijn, durven los te laten. In de bestaansdimensie van de vergankelijkheid stemmen we af op elkaars illusies. Illusie, identificatie (gehecht zijn aan je ego) en wereldbeeld zijn daarbij één en hetzelfde. De wereld die jij waarneemt kan niet…

Evolutie

Evolutie

Aanwezig zijn in het hier en nu is voor ons een onbekende activiteit, we zijn er vaak maar even en laten ons graag afleiden. Onze geest is zo gaan werken toen we vanuit het leven in harmonie met de natuur, ons boven de natuur zijn gaan verheffen. De vanzelfsprekendheid waarmee de nomaden, die onze voorouders…

Vrij, verantwoordelijk, verbonden

Vrij, verantwoordelijk, verbonden

In de afgelopen drie jaar hebben we tot in de haarvaten van ons leven kunnen aanschouwen en voelen hoe de Mens is geworden van ooit een vrij wezen op Aarde naar een geknecht bestaan. Dat allemaal door toedoen van (een kleine groep) andere mensen. Andere mensen die zich beter achtten en nog steeds achten, en zich daarom koning, keizer of andere ‘aristocratische’ titels aanmaten….

Vrijzinnige humanisten in gesprek met Paul de Hert

Vrijzinnige humanisten in gesprek met Paul de Hert

Op woensdag 19 april 2023 gaat Paul in Halle België in gesprek met de vrijzinnige humanisten. Onderwerp van gesprek is de vraag of technologie werkelijk de oplossing voor al onze uitdagingen kan zijn. Het evenement wordt georganiseerd door Vrijzinnig Brabant, onderdeel van Demens.nu. De details van het evenement zijn: 19 april 202319:30 – 22:00 Joseph…

De terugkeer naar bescheidenheid, gezondheid en gezond verstand

De terugkeer naar bescheidenheid, gezondheid en gezond verstand

De voorbije drie jaar ging onze samenleving door een bijzonder moeilijke periode. Voor mij persoonlijk resulteerde dat in het verlaten van mijn functie als diensthoofd Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie. Het boek ‘Factcheck. Neen, niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert.’ is daar mijn verslag van. Net als zovelen ging ik…

Reflecteer en schrijf mee

Reflecteer en schrijf mee

Zorg over menselijke overmoed gaat dwars door allerlei politieke en andere breuklijnen en brengt mensen bij elkaar met verschillende achtergronden, inclusief religieuze achtergronden (antroposofen, christenen, taoïsten, atheïsten, …). De natuur-humanistische uitgangspunten en beginselen op deze site zijn niet geformuleerd als een alternatief voor de bestaande levensbeschouwingen, maar als een met deze levensbeschouwingen complementair en verzoenbaar geheel van…