‘Opmerkelijk: de manier waarop de pandemie is aangepakt, is geen verkiezingsthema’

‘Opmerkelijk: de manier waarop de pandemie is aangepakt, is geen verkiezingsthema’

‘Hoe is dit gebrek aan reflectie te rijmen met de diepe sporen die de pandemie en het bestrijden ervan bij veel mensen heeft nagelaten?’, vraagt historicus Bert De Munck (UAntwerpen). Hij verbaast zich over de afwezigheid van corona in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni. We staan voor de eerste verkiezingen sinds de…

Kernpunten van een nieuwe voedingscultuur en een nieuwe sociale cultuur

Kernpunten van een nieuwe voedingscultuur en een nieuwe sociale cultuur

Onze huidige omgang met voeding brengt met zich mee dat in de ongelofelijke stroom aan informatie omtrent voeding en de vele voedingsleren steeds meer tegenstrijdigheden te vinden zijn. In kooklessen en opleidingen stellen velen zich dan ook de vraag wat nog kan en mag gegeten worden in de huidige tijd. Het louter kijken naar voeding…

De gevolgen van oorlogstaal 

De gevolgen van oorlogstaal 

In een streven naar daadkracht is er een verleiding bij politici om oorlogstaal te gebruiken. We hebben in de voorbije jaren ‘oorlogen’ gehad tegen hèt terrorisme, hèt virus, de desinformatie en zoveel veel meer. Laten we spaarzaam blijven met oorlogstaal en waar mogelijk inzetten op echt spreken, echt luisteren en echt argumenteren. Maurice de Hond…

We zijn geen robots maar mensen en dat is een zegen die we moeten koesteren.

We zijn geen robots maar mensen en dat is een zegen die we moeten koesteren.

Vandaag is het Pasen. Een dag doordrenkt van symboliek en beladen met betekenis voor miljoenen over de hele wereld. Voor velen staat het symbool voor wederopstanding, een herleving van hoop en verlossing. Het is een tijd waarin gelovigen stilstaan bij het mysterie van het graf dat leeg bleek te zijn, de steen weggerold, en de…

Steun de boeren

Steun de boeren

Mag ik zeggen dat ik dat complex vind? Ik ben nochtans een boerendochter. Meer zelfs, ik kom uit een boerenclan van honderden jaren oud. Misschien net daarom. Ik draag het boerenleven in mijn hart. Het veld, de dieren, de eenvoud.  Ik begrijp hun vragen. Vanuit hun perspectief hebben ze gelijk. De politiek is inconsequent in…

Ik denk dus ik ben in de war

Ik denk dus ik ben in de war

Wat zouden we deze planeet een dienst bewijzen als we ons innerlijke leven eindelijk eens serieus onder de loep nemen en op een zachte maar alerte manier datgene wat we aantreffen scherp observeren. Wat we vaak aantreffen heeft de hoedanigheid van een ‘monkeybrain’; we slingeren als een aap aan de takken van een boom van…

Omarm het virus, de provocatie die er geen was

Omarm het virus, de provocatie die er geen was

Samenvatting In het pandemiedebat is de levensbeschouwelijke gronding van de Covid-kritische beweging te weinig helder gemaakt wat tegenstanders toeliet om de beweging weg te zetten als irrationeel. De nu volgende tekst is een eerste bijdrage van de auteur om bij te dragen aan de levensbeschouwelijke uitkristallisering van de intuïties van de Covid-kritische beweging. We zoomen…

Welke genen mogen kinderen nooit erven?

Welke genen mogen kinderen nooit erven?

Het natuurhumanisme zet in op meer levensbeschouwelijke discussie telkens wanneer menselijke hoogmoed gedreven door technologie opduikt, met de wens om de bestaande natuurlijke architectuur te vervangen of bij te sturen via menselijke architectuur. Een pasklaar antwoord op deze hoogmoed is er niet, maar nederigheid ten aanzien van de verwachtingen over een beter leven door technologie, gecombineerd…