Gast auteurs

Kernpunten van een nieuwe voedingscultuur en een nieuwe sociale cultuur

Kernpunten van een nieuwe voedingscultuur en een nieuwe sociale cultuur

Onze huidige omgang met voeding brengt met zich mee dat in de ongelofelijke stroom aan informatie omtrent voeding en de vele voedingsleren steeds meer tegenstrijdigheden te vinden zijn. In kooklessen en opleidingen stellen velen zich dan ook de vraag wat nog kan en mag gegeten worden in de huidige tijd. Het louter kijken naar voeding…

Steun de boeren

Steun de boeren

Mag ik zeggen dat ik dat complex vind? Ik ben nochtans een boerendochter. Meer zelfs, ik kom uit een boerenclan van honderden jaren oud. Misschien net daarom. Ik draag het boerenleven in mijn hart. Het veld, de dieren, de eenvoud.  Ik begrijp hun vragen. Vanuit hun perspectief hebben ze gelijk. De politiek is inconsequent in…

Ik denk dus ik ben in de war

Ik denk dus ik ben in de war

Wat zouden we deze planeet een dienst bewijzen als we ons innerlijke leven eindelijk eens serieus onder de loep nemen en op een zachte maar alerte manier datgene wat we aantreffen scherp observeren. Wat we vaak aantreffen heeft de hoedanigheid van een ‘monkeybrain’; we slingeren als een aap aan de takken van een boom van…

Echt contact is de bedoeling

Echt contact is de bedoeling

Tussen de kampen van de polarisatie bestaat een grote zone, een gekleurde zone waar nuance en debat wel mogelijk is. Ik heb me de afgelopen jaren afgevraagd in welke illusie ik heb geleefd.Ik geloof in de democratie, mensenrechten, in de bescherming door de grondwet, in de rol van het parlement, in de noodzaak van keuze, van diversiteit…

Voorbij de illusie

Voorbij de illusie

Wij worden meer diegene die we werkelijk zijn als we het denken over wie we veronderstellen te zijn, durven los te laten. In de bestaansdimensie van de vergankelijkheid stemmen we af op elkaars illusies. Illusie, identificatie (gehecht zijn aan je ego) en wereldbeeld zijn daarbij één en hetzelfde. De wereld die jij waarneemt kan niet…

Evolutie

Evolutie

Aanwezig zijn in het hier en nu is voor ons een onbekende activiteit, we zijn er vaak maar even en laten ons graag afleiden. Onze geest is zo gaan werken toen we vanuit het leven in harmonie met de natuur, ons boven de natuur zijn gaan verheffen. De vanzelfsprekendheid waarmee de nomaden, die onze voorouders…

Vrij, verantwoordelijk, verbonden

Vrij, verantwoordelijk, verbonden

In de afgelopen drie jaar hebben we tot in de haarvaten van ons leven kunnen aanschouwen en voelen hoe de Mens is geworden van ooit een vrij wezen op Aarde naar een geknecht bestaan. Dat allemaal door toedoen van (een kleine groep) andere mensen. Andere mensen die zich beter achtten en nog steeds achten, en zich daarom koning, keizer of andere ‘aristocratische’ titels aanmaten….