Natuurhumanisme

We zijn geen robots maar mensen en dat is een zegen die we moeten koesteren.

We zijn geen robots maar mensen en dat is een zegen die we moeten koesteren.

Vandaag is het Pasen. Een dag doordrenkt van symboliek en beladen met betekenis voor miljoenen over de hele wereld. Voor velen staat het symbool voor wederopstanding, een herleving van hoop en verlossing. Het is een tijd waarin gelovigen stilstaan bij het mysterie van het graf dat leeg bleek te zijn, de steen weggerold, en de…

Omarm het virus, de provocatie die er geen was

Omarm het virus, de provocatie die er geen was

Samenvatting In het pandemiedebat is de levensbeschouwelijke gronding van de Covid-kritische beweging te weinig helder gemaakt wat tegenstanders toeliet om de beweging weg te zetten als irrationeel. De nu volgende tekst is een eerste bijdrage van de auteur om bij te dragen aan de levensbeschouwelijke uitkristallisering van de intuïties van de Covid-kritische beweging. We zoomen…

Welke genen mogen kinderen nooit erven?

Welke genen mogen kinderen nooit erven?

Het natuurhumanisme zet in op meer levensbeschouwelijke discussie telkens wanneer menselijke hoogmoed gedreven door technologie opduikt, met de wens om de bestaande natuurlijke architectuur te vervangen of bij te sturen via menselijke architectuur. Een pasklaar antwoord op deze hoogmoed is er niet, maar nederigheid ten aanzien van de verwachtingen over een beter leven door technologie, gecombineerd…

De terugkeer naar bescheidenheid, gezondheid en gezond verstand

De terugkeer naar bescheidenheid, gezondheid en gezond verstand

De voorbije drie jaar ging onze samenleving door een bijzonder moeilijke periode. Voor mij persoonlijk resulteerde dat in het verlaten van mijn functie als diensthoofd Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie. Het boek ‘Factcheck. Neen, niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert.’ is daar mijn verslag van. Net als zovelen ging ik…

Reflecteer en schrijf mee

Reflecteer en schrijf mee

Zorg over menselijke overmoed gaat dwars door allerlei politieke en andere breuklijnen en brengt mensen bij elkaar met verschillende achtergronden, inclusief religieuze achtergronden (antroposofen, christenen, taoïsten, atheïsten, …). De natuur-humanistische uitgangspunten en beginselen op deze site zijn niet geformuleerd als een alternatief voor de bestaande levensbeschouwingen, maar als een met deze levensbeschouwingen complementair en verzoenbaar geheel van…