Nieuws

De gevolgen van oorlogstaal 

De gevolgen van oorlogstaal 

In een streven naar daadkracht is er een verleiding bij politici om oorlogstaal te gebruiken. We hebben in de voorbije jaren ‘oorlogen’ gehad tegen hèt terrorisme, hèt virus, de desinformatie en zoveel veel meer. Laten we spaarzaam blijven met oorlogstaal en waar mogelijk inzetten op echt spreken, echt luisteren en echt argumenteren. Maurice de Hond…