In een streven naar daadkracht is er een verleiding bij politici om oorlogstaal te gebruiken. We hebben in de voorbije jaren ‘oorlogen’ gehad tegen hèt terrorisme, hèt virus, de desinformatie en zoveel veel meer. Laten we spaarzaam blijven met oorlogstaal en waar mogelijk inzetten op echt spreken, echt luisteren en echt argumenteren.

Maurice de Hond merkte recent op in ‘De polarisatie neemt steeds verder toe’, dat het verharden van de toon mee zorgt voor verdere polarisatie, wat zorgt voor toenemende frustratie over ‘de ander’ en toenemende onbestuurbaarheid.

Vanuit deze optiek de actie #vijfhonderdduizendvoorvrede die bestaat uit flashmobs voor vrede, meer dan waardevol. Tijd voor een geluid van de-escalatie, diplomatie en herstel van stabiliteit en vrede.  Op 19 mei as is het de tweede keer dat de flashmob plaats zal hebben.

Het initiatief gaat uit van https://www.georgevanhouts.nl/

Eén reactie

  1. Politici hebben ons in de steek gelaten. Justitie eveneens.
    Onze grondrechten, democratie en de rechtsstaat zijn bijna verdwenen. Professor Tijl De Bie schreef er een goed artikel over:
    https://doorbraak.be/waar-zijn-de-politici-die-opkomen-voor-onze-grondrechten
    Omdat de politiek niet veel meer te bieden heeft krijgen we oorlogstaal. Justitie maakt ook de polarisatie alleen maar groter, iedereen kan de grondwet nalezen waarin onze onvervreemdbare rechten duidelijk beschreven staan, toch kan het Grondwettelijk Hof een arrest vellen waarin overduidelijke schendingen van die grondwettelijke rechten goedgepraat en zelfs ontkend worden: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-068n.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *