Cultuur

De menselijke cultuur is een ongelooflijk mooi verschijnsel. Het delen van onze cultuur via theater, film, musea, kunstscholing, muziekscholing, verenigingsleven en dergelijke activiteiten, mag nooit worden beperkt. Cultuur brengt mensen samen waardoor verbinding ontstaat en samenleven makkelijker wordt. 

Cultuur geeft ontspanning waardoor stress vermindert en mensen gezonder blijven. Niet alleen grote culturele instellingen maar juist ook de kleinere vormen van cultuur zorgen voor meer verbinding binnen de leefomgeving.

De gemeenschappen dienen cultuurinstellingen te stimuleren om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij activiteiten en voorstellingen. Dat geldt niet alleen voor grote culturele instellingen maar juist ook kleinere omdat met name die laatste groep zorgt voor meer verbinding binnen de leefomgeving. Ze zijn immers toegankelijker want dichter bij een grotere groep mensen.