Onderwijs

Het natuurhumanisme is van mening dat huidige onderwijsvormen tegen grenzen aanlopen. Het pleit ervoor om in gelijke mate in zowel cognitieve, praktische als emotionele ontwikkeling te onderwijzen. Daarmee ontwikkelen we binnen de maatschappij ook de meer empathische, creatieve en intu├»tieve vermogens wat zal leiden tot een meer verbonden, gebalanceerde, respectvolle en tolerantere samenleving. 

Onderwijs moet aansluiten bij de groeifase van kinderen en oog hebben voor de reeds bereikte autonomie en weerbaarheid. Controversi├źle onderwerpen moeten op het juiste moment worden gepresenteerd. 

Daarnaast bepleit het natuurhumanisme meer en betere integratie van natuur, sport, voeding en communicatievaardigheden binnen het curriculum. 

Educatie is iets dat een leven lang nodig is en gelijkelijk verdeeld dient te worden. Het natuurhumanisme pleit daarom voor een systeem waarbij mensen die op jongere leeftijd nog niet klaar waren om te studeren daarbij op latere leeftijd dezelfde ondersteuning krijgen als mensen die dat wel waren.