Privacy

Elk mens heeft recht op verregaande privacy. Via privacy wordt niet alleen de noodzakelijke intimiteit en noodzakelijke vormen van afscherming gegarandeerd, maar wordt ook op positieve wijze bijgedragen aan een groei in termen van autonomie van elke persoon.

Privacy is niet alleen het recht om alleen gelaten te worden, maar is ook en vooral een bescherming van sociale interacties waarbij betrokkenen vrij kunnen interageren zonder dat de uitgewisselde informatie aan hun controle ontsnapt. Privacy waarborgt vrije sociale interactie. 

Technologie mag niet massaal tegen de mensheid worden ingezet om slechts een klein deel van de gewonnen informatie te kunnen gebruiken tegen een kleine groep kwaadwillenden. 

Gemeenschappen moeten zorgen voor een veilig internet waardoor gebruikers beschermd worden tegen inbreuken op de privacy en de veiligheid. Een digitale omgeving die vrijgemaakt wordt van vergaande controle door (buitenlandse) bedrijven, is een belangrijk fundament voor de digitale toekomst van de mens.