Sociale interactie

Mensen zijn sociale dieren. Contact met elkaar in welke vorm dan ook is van groot belang voor een goed functionerende samenleving. Samen zijn, samen werken, samen spelen, samen leren, samen maken we onze maatschappij. 

Het natuurhumanisme is tegen elke vorm van beperkende maatregelen die de sociale interactie tussen mensen in de weg staat en gelooft integendeel dat sociale interactie substantieel bijdraagt aan geluk en gezondheid. 

De natuurhumanist pleit voor activiteiten die de groepsgeest stimuleren. Als mensen zich onderdeel voelen van open gemeenschappen is het makkelijker communiceren en zijn onenigheden makkelijker op te lossen.