Sport en beweging

Sport en beweging zijn belangrijke bouwstenen van geluk en gezondheid. Ze zijn een noodzakelijke vorm van ontspanning die een positieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid. 

In het onderwijs dient meer ruimte te zijn voor sport en beweging. Niet alleen in de vorm van de reguliere sportles, maar ook tijdens of tussen andere lessen. Wandelen bijvoorbeeld tijdens lessen die zich daarvoor lenen.

Een stimuleringsbeleid, onder meer richting zorgverzekeraars, is nodig om sport en beweging voor hen die daarvoor de middelen niet hebben, beschikbaar te maken.

Belangrijk is ook het stimuleren van fysieke activiteiten voor ouderen die daardoor gezond ouder kunnen worden waardoor de druk op de gezondheidszorg afneemt.