Voeding

Het natuurhumanisme staat voor gezond voedsel vanuit een voedselketen die betrouwbaar, transparant en het liefst lokaal is. Lokaal geproduceerde producten gebruiken, voorkomt transport naar groothandels, distributiecentra, de supermarktketens en vervolgens naar de woning van de consument.

In lijn met de voorzichtige omgang met technologie verdient onbespoten, niet genetisch gemodificeerd voedsel met zo min mogelijk toevoegingen zoals e-nummers en conserveringsmiddelen, de voorkeur. Waarbij deze voeding te allen tijde betaalbaar moet zijn. 

Het liefst koopt een natuurhumanist z’n voeding binnen de lokale gemeenschap. Lokale gemeenschappen dienen te worden gestimuleerd om voeding zoveel mogelijk lokaal te betrekken.  

Als dat mogelijk is, verbouwt een natuurhumanist, eventueel in samenwerking met wijk-, dorp- of stadsgenoten, zelf een deel van de benodigde voeding. Lokale overheden dienen hiervoor de randvoorwaarden te scheppen. Terugkeer naar concepten zoals de commons verdienen de aandacht.