Het initiatief voor deze tekst is genomen door Paul de Hert, Ronald Meester, Paul Neuteboom en Steven Arrazola de Oñate en bouwt voort op de uiteenzetting “We moeten ons organiseren en nee durven zeggen” van Paul de Hert in een interview met Flavio Pasquino op BlckBx.tv van 5 augustus 2022.

Geheel in lijn van het humanisme is het de bedoeling dat individuen en organisaties die zich aangesproken voelen, of al jaren met deze uitgangspunten en grondbeginselen aan de slag zijn, verdere impuls geven aan dit levensbeschouwelijke denkwerk.