Deze tekst is tot stand gekomen met gebruikmaking van volgende literatuur:

Lieven Annemans
Geluk vinden zonder het te zoeken, 2021, Gent: Borgerhoff & Lamberigts, p. 240;

Bert De Munck
Leven en laten leven. Een kritische geschiedenis van de pandemie, Ertsberg, 2022, p. 304;

Bob de Wit
Society 4.0, VMN media, 2020, p. 111;

Mattias Desmet
De psychologie van totalitarisme. Pelckmans, 2022, p. 220;

Bert Gasenbeek & Piet Winkelaar
Humanisme, Kampen, Uitgeverij Kok, 2007, p. 142;

A. Kinneging
‘Onderzoek heeft aangetoond.’ in Je mag zeggen wat je denkt. Als je maar hetzelfde denkt als iedereen, Amsterdam, Prometheus, 2020, p. 205;

Arend Lijphart
‘Self-Determination versus Pre-Determination of Ethnic Minorities in Power- Sharing Systems’, in Will Kymlicka (ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford 1995, pp. 275- 287;

Cees Maris van Sandelingenambacht
‘Normen en waarden in de multiculturele samenleving’,  R&R 2002/3, pp. 215-235;

Ronald Meester
Wetenschap als nieuwe religie. Hoe Corona de spirituele schaarste in onze samenleving blootlegde, Utrecht: ten Have, 2022, p. 224.; 

A. Nieuwenhuis.
“Het weigeren van bloedtransfusies en vaccinaties op grond van godsdienstige motieven: Een grondrechtelijk kader”. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, (2017) 8(3), pp. 27-41;

John Rawls
Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993;

T. Wolff, “Liberale stabiliteit in een multiculturele context”, Netherlands Journal of Legal Philosophy, 3, (2002), pp. 30-40;

Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling (1972)
Nederlandse vertaling zoals uitgegeven door de Nederlandse overheid in juni 1992 (bron)

Relevante initiatieven, websites en organisaties

Artsen Covid Collectief (https://artsencollectief.nl)
Blckbx.TV (https://www.blckbx.tv)
De Landgenoten (https://www.delandgenoten.be)
De Nieuwe Wereld (https://denieuwewereld.tv)
De Vierde Golf (https://vierdegolf.org
Onverdeeld Open (https://onverdeeldopen.nl)
Society 4.0 (https://society4th.org)
Terrafutura.be (https://www.terrafutura.be)
Wintermanifest (https://open-debat-ouvert.be/nl/wintermanifest-manifestedhiver/)
Be informed Media (https://www.binformedia.nl)