Zorg over menselijke overmoed gaat dwars door allerlei politieke en andere breuklijnen en brengt mensen bij elkaar met verschillende achtergronden, inclusief religieuze achtergronden (antroposofen, christenen, taoïsten, atheïsten, …).

De natuur-humanistische uitgangspunten en beginselen op deze site zijn niet geformuleerd als een alternatief voor de bestaande levensbeschouwingen, maar als een met deze levensbeschouwingen complementair en verzoenbaar geheel van uitgangspunten en beginselen die te maken hebben met de verhouding mens, natuur en techniek. Kunnen deze uitgangspunten en beginselen zorgen voor een krachtiger alternatief voor hedendaagse ontwikkelingen die de mens plaatsen buiten de natuur en inpassen in een mechanistisch levensbeeld? 

De initiatiefnemers van deze website nodigen iedereen uit om te reflecteren op de verhouding mens, natuur en techniek. Het natuurhumanisme is politiek noch rechts, centrum, of links en richt zich tot alle mensen met levensbeschouwelijke vragen. Over bijvoorbeeld onze maatschappij die grote druk legt op de natuur en natuur-geïnspireerde levenswijzen en zich kenmerkt door grote, te grote, verwachtingen over technologie.

Stuur ons je teksten en inzichten. Enige voorwaarde is de levensbeschouwelijke insteek, wat betekent dat we de politieke actualiteit van de dag even laten voor wat ze is. Laten we vooral ook nadenken over een mooi alternatief. Hoe kunnen de kunsten leren van de natuur? De architectuur en het design? Welke wijsheid brengt ons de natuur voor maatschappelijke problemen? Kunnen we de klimaatuitdagingen goed aanpakken als we onze relatie met de natuur onveranderd laten? Welke visioenen en dromen zijn we vergeten om deze mooie, mysterieuze en soms ondoorgrondelijke wereld meer respectvol te benaderen? 

Ben jij geïnteresseerd om mee te denken en een tekst aan te leveren? Vul het formulier hieronder in dan nemen we contact op.


Photo by Anna Hecker on Unsplash

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *