Op zondag vijf augustus 2022 sprak Paul de Hert met Flavio Pasquino over zijn vakgebied privacy. Het interview gaf mij een enorme opluchting en in dit artikel leg ik uit waarom.

Tot die tijd had ik mij, zoals velen, zorgen gemaakt over het mogelijk verplicht stellen van MRNA vaccinaties. Nu heb ik niets tegen vaccinaties maar deze nieuwe technologie baarde mij wel zorgen. Het idee dat mijn kinderen, vrouw en al wie ik liefheb zich zouden moeten laten injecteren met een middel zonder veiligheids- en effectiviteitsdata viel me zwaar. Daarom was het zo fijn om Paul de Hert te horen spreken.

Het interview is zeer de moeite waard om in z’n geheel te kijken omdat het een beeld geeft van de afgelopen jaren waarin zoveel zaken anders liepen dan we gewend waren. Ik licht er in dit artikel een aantal fragmenten uit die aanleiding gaven tot het ontwikkelen van het NatuurHumanisme.

“Ik vind het leuk om politici te peilen op hun Chinese genetica”

In bovenstaand fragment heeft professor de Hert het over het belang van een kritische houding in alle lagen van de bevolking. Maar zeker bij de vele mensen die een vooraanstaande rol spelen in die bevolking. Mensen met een zekere verantwoordelijkheid naar de maatschappij. Zoals sommige schooldirecteuren die zonder slag of stoot een segregatie-beleid invoerden op hun scholen. Als we het verschil willen maken in een volgende crisissituatie kunnen we niet alleen naar Den Haag wijzen en zeggen, “zij zeiden dat het moest”. Nee, we zijn met z’n allen verantwoordelijk, je mag je niet verschuilen.

“Handig is geen beloftevol concept voor een toekomst in een vrij Europa.”

“Het mag allemaal wat principiëler.” Er worden op dit moment belangrijke beslissingen genomen. Zo wordt er nagedacht over het uitbannen van cash-geld. Waarom is dat nodig? Elke elektronische transactie laat sporen na. Als we alles onder de noemer van “convenience” toestaan, is dat niet persé de beste weg naar een vrij en rechtvaardig Europa.

“Zo dom zijn die Europese rechters niet”

Paul de Hert sprak het Belgische parlement toe over het Vavricka arrest dat werd uitgesproken in april 2021. Het ging niet over de vaccinaties tegen Covid maar over een familie die vaccinatie tegen Polio, Hepatitis en Tetanus zou moeten voorkomen. De familie Vavricka spande tegen Tsjechië, het land waarin deze vaccinatie verplicht is, een zaak aan bij het Europees Hof. Vele juristen hebben het arrest gelezen maar niet helemaal juist geïnterpreteerd.

Ik raad je aan om een behoorlijk stuk te kijken van het fragment hierboven. Paul doet hierin haarfijn uit de doeken wat het arrest precies betekent en hoe lastig het is om tot verplichte vaccinatie te komen binnen het Europees recht. In het kort destilleerde Paul de Hert zeven belangrijke eisen van het Hof.

  1. Eist activering van een medische grond door het parlement van het land (medische indicatie is nodig / stevig debat / afschaffen indien niet meer nodig)
  2. Eist veilige vaccins (30 jaar lang ervaring met traditionele vaccins, huidige MRNA vaccins nog altijd in een proeffase / hof neemt dat ernstig )
  3. Eist keuzemogelijkheden (overheid was bij Covid juist slordig, burgers konden niet kiezen uit beschikbare vaccins)
  4. Eis van eerstelijns inschakeling (in geval van Covid waren de huisartsen uitgeschakeld, geen intake, vaccinatielocaties, geen informed consent, McDonalds-achtige structuur neergezet. De eerstelijns is ook een voorwaarde voor zorgvuldig meten van de vaccinatieschade, Europees Hof vindt dit allemaal wel belangrijk, efficiëntie kan ook via huisarts.)
  5. Eis van foutloze aanpsprakelijkheid (onbestaand in Europa, vaccinatieschade moet zonder veel poespas leiden tot uitbetaling. Medische beoefenaar moet bewijzen. Bewijslast moet omgedraaid worden. )
  6. Eis van niet-dwangmatigheid (niet gevaccineerden pesten mag niet (zoals Australië, Frankrijk) Licht sanctiesysteem is toegestaan maar niet substantieel. Kleuterschool mag je uitsluiten voor niet gevaccineerden kinderen maar de basisschool niet. ) Hof is zich bewust van het belang van scholing voor alle kinderen.
  7. Eis gewetensbezwaarden vrijstelling (niet alleen een medische exceptie (ook niet gezien), maar eis dat op levensbeschouwelijke gronden moeten kunnen ontsnappen aan zo’n verplichting)

“Voor een vitale democratie moeten we de mensen uit Urk omhelzen.”

“Het is heel goed mogelijk om zowel rationeel als religieus te zijn.” In dit gedeelte een paar prachtige, maar eigenlijk hele logische, uitspraken over levensbeschouwelijke overtuigingen. Wat is het dat de mensen uit de Covid-kritische gemeenschap verbindt? Ze zomaar wegzetten als domoren is te gemakkelijk.

Paul neemt je mee langs de levensbeschouwelijke overtuiging van de dienstweigeraar en legt uit waarom religies zo belangrijk zijn voor een goed werkende democratie. Het is van belang dat we de dezelfde oefening rondom de levensbeschouwelijke overtuiging nog eens doen maar nu voor de Covid-kritische gemeenschap.

Het ontstaan van het NatuurHumanisme

In dit deel spreekt Paul de Hert, zonder het als zodanig te benoemen, over het NatuurHumanisme zoals dat op deze site beschreven staat. Dat doet hij via het concept van de levensbeschouwelijke overtuiging en John Rawls die duidelijk aangaf dat die overtuigingen naast elkaar kunnen bestaan en zeer diep geworteld zijn in de mens. Het brengt ons ook steeds dichter bij het antwoord op de vraag wat die Covid-kritische gemeenschap nu verbindt.

Een kleine geschiedenis van het Natuurhumanisme

De verdere uitzending duurt nog zo’n drie kwartier en is meer dan de moeite waard. Voor mij waren die eerste 45 minuten de aanleiding om de stoute schoenen aan te trekken. Ik stuurde aan Paul de Hert twee A4’tjes met daarin mijn visie op zijn idee van een levensbeschouwelijke overtuiging. Hij had me zeer geraakt en geïnspireerd door de woorden en wilde concretiseren wat hij had gezegd. Een levensbeschouwelijke overtuiging ontwikkelen en helpen om de Covid-kritische mens een stem te geven en te organiseren.

Paul mailde en belde me terug, we gingen aan de slag en schreven de versie die op 1 januari 2023 live werd gezet op deze website. Begin 2023 schaarde ook Steven Arrazola zich achter het initiatief en werkt sindsdien mee aan de verdere invulling en verspreiding van het gedachtengoed.

In een interview dat op 24 februari live kwam op Compleetdenkers geeft Paul de Hert een verdere toelichting op het NatuurHumanisme.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *